Jaroslav Sedlák

Regionálny riaditeľ predaja ASO VENDING

+421 918 380 561