HOSŤ MICHAL KOPČAN

Ako môže človek dosiahnuť vyšší výkon? Ako sa stať lepším v tom, čo robíme? Či už je to biznis, šport alebo čokoľvek iné? Je to len o správnych stratégiách? Nie. Potrebujeme lepšie poznať odkiaľ vlastne výkon pochádza a ako skutočne funguje naša myseľ.

O tomto a ďalších témach sa Jaro rozpráva s mentálnym koučom a autorom Michalom Kopčanom.

POČÚVAJ KDEKOĽVEK