HODNOTENIE ROKU 2019 A NOVÉ VÝZVY DO ROKU 2020

V poslednej (a odľahčenej) epizóde nahrávanej v roku 2019 sa Bernard a Jaro rozprávajú o tom, ako čo najlepšie zhodnotiť predchádzajúci rok a zároveň, ako sa čo najlepšie pripraviť na ten nadchádzajúci.

Vypočujte si tiež, čo sa Bernardovi a Jarovi v roku 2019 podarilo, čo nie a ako sa pozerajú na stanovovanie cieľov a plánov do roka 2020.

Prajeme príjemné počúvanie.

POČÚVAJ KDEKOĽVEK