RADIM PAŘÍK: VYJEDNÁVANIE PODĽA MODELU FBI

V tejto epizóde sa podrobne venujeme téme vyjednávania.
Ako hosťa sme si pozvali Radima Paříka, ktorý je zakladateľom spoločnosti FASCINATING ACADEMY.

Radim je odborníkom na vyjednávanie a vo svojej praxi využíva model vyjednávania podľa FBI. Táto téma sa týka každého z nás, pretože vyjednávanie je súčasťou nášho každodenného života.

V tejto epizóde sa okrem iného dozviete:

  • že každý z nás vyjednáva v priemere 3 - 5x denne
  • aké sú 3 podmienky, aby ste mohli začať vyjednávať?
  • prečo argumenty nefungujú a čo používať miesto nich?
  • povieme si viac o 5 základných stratégiách vyjednávania

Užite si vzdelávanie.

POČÚVAJ KDEKOĽVEK